Comunicado a todas as familias

Bubela una escuela innovadora, amable y respetuosa con la infancia y el entorno.

A Xerencia de Escola Infantil Bubela SL. quérevos transmitir os seguintes aspectos de interese que, aínda que volo comentamos sempre na reunión que mantemos cono vós, gustábanos poder deixalo por escrito:

• Que este Centro conforme á normativa vixente abrirá un mínimo de oito horas, en xornada partida ou continuada, cinco días á semana de luns a venres e os doce meses do ano.

• Os días que o centro permanecerá pechado será os días 7, 24 e 31 de decembro. O Mércores Santo e o luns do entroido.

• Como nós tamén debemos descansar, o mes de agosto permanecerá pechada a Escola.

• A bonificación que se recibe da Xunta de Galicia o polo 100% do prezo correspondente á atención educativa prestada aos nenos e as nenas da Comunidade Autónoma de Galicia entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de agosto de 2023 excluído o mes de vacacións do menor.

• As familias podes escoller libremente o mes que se exclúe do período subvencionable sempre que non se faga coincidir co mes no que o Centro estará pechado por causa da necesaria conciliación da vida laboral coa vida persoal do noso equipo.

• As familias poden escoller o mes de vacacións por semanas, quinces ou un mes enteiro.

• A escola dispón de libre de reclamacións

• Os pais poden remitir calquera queixa e reclamación á unidade de inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia.

Para que así conste, 01 de agosto de 2023.

A Xerencia de Escola Infantil Bubela.