Aulas e zonas comúns

O niño

O niño, un espazo que pretende ser unha extensión do fogar e onde os máis pequenos poderán sentirse seguros para moverse libremente, xogar e explorar.

Pedagogía activa, Educación emocional y acompañamiento respetuoso y Juego sostenible
Bubela una escuela innovadora, amable y respetuosa con la infancia y el entorno.

O chío

O chío, unha aula onde gañar autonomía e confianza. Preparada para fomentar o desenvolvemento de habilidades sociais e integrada coa nosa zona exterior.

O voo

O voo, un espazo amplo no que os nenos e nenas poderán espertar a súa curiosidade grazas á diversidade de recunchos e materiais. Aula preparada para gañar independencia, desenvolver a linguaxe e mellorar habilidades sociais.

Atención educativa a niños y niñas de entre tres meses y tres años.

Todas elas teñen un nexo común: sinxeleza e orde.