METODOLOXÍA

Os acenos de identidade metodolóxica de Bubela son…

Pedagoxía activa

Os nenos e nenas serán os verdadeiros protagonistas da súa aprendizaxe. Incorporamos na nosa rutina diaria actividades innovadoras de correntes educativas como Montessori, Reggio Emilia ou Método Pikler… fomentando sempre o desenvolvemento da autonomía, o movemento libre e a creatividade. Sen présas, esixencias nin parámetros… desta forma conseguiremos fomentar a súa autoconfianza, o que lles levará a conseguir un desenvolvemento máis harmónico.

Educación emocional e acompañamento respectuoso

Apostamos pola creación dun clima de seguridade, confianza e afecto na escola. Cubrindo de forma individualizada non só necesidades físicas ou intereses senón tamén necesidades emocionais e sociais. Queremos ser unha prolongación dos fogares dos nosos alumnos e alumnas.

Xogo sostible

Apostamos por unha filosofía verde en todos os valores do centro. Buscamos axudar á sustentabilidade dos nosos recursos. Cremos que é a base do desenvolvemento de mentes creativas e imaxinativas e clave para o fomento do respecto cara á natureza.

SERVIZOS

Escola infantil 1º ciclo. Atención educativa a nenos e nenas de entre tres meses e tres anos.

Comedor con cociña propia. Dispoñemos dun amplo comedor no que gozar desta importantísima parte da rutina. Nel crearemos hábitos de alimentación saudable e hixiene. Ademais, parécenos un momento clave para seguir desenvolvendo a autonomía de péquelos así como a aceptación de normas de convivencia.

A nosa cociñeira elaborará o menú na escola con produtos frescos, de tempada e, mesmo, do noso horto!

escuela infantil lugo, espacio de aprendizaje autónomo, curioso y respetuoso.

NÓS

Creativo, soñador e en constante formación.

Somos un equipo multidisciplinar unido pola paixón pola infancia e as ganas de traballar desde a innovación pedagóxica, a diversión, o afecto, escóitaa activa e a observación directa como criterios básicos; tendo como obxectivo o desenvolvemento dunha aprendizaxe significativa a través do movemento, o xogo e a experimentación.

Bubela una escuela innovadora, amable y respetuosa con la infancia y el entorno.