Escola Infantil Bubela en lugo, bilingue y comprometida.

A Escola Infantil Bubela está subvencionada a través da concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos niñ@s da CCAA de Galicia en escualesa infantís de 0-3 para o curso 22/23 e procédese á súa convocatoria (código de procedemento BS420C) segundo establece a orde do 20 de Xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas.

Somos unha escola innovadora, amable e respectuosa coa infancia e a contorna.
Bilingüe e enormemente comprometida co respecto, a aprendizaxe e a difusión da nosa lingua materna.

Os acenos de identidade metodolóxica de Bubela son:
Pedagoxía activa, Educación emocional e acompañamento respectuoso e Xogo sostible.

Escola infantil 1º ciclo. Atención educativa a nenos e nenas de entre tres meses e tres anos.
Amplias instalacións para as aulas e comedor con cociña propia en lugo.

Instalacións de Bubela Lugo

Bulelaé unha escola pensada para a primeira infancia ( 3 meses ata 3 anos ).
É un novo espazo de aprendizaxe autónomo, curioso e respetuoso.

escuela infantil lugo, espacio de aprendizaje autónomo, curioso y respetuoso.
Pedagogía activa, Educación emocional y acompañamiento respetuoso y Juego sostenible