Escola Infantil Bubela en lugo, bilingue y comprometida.

La Escuela Infantil Bubela está subvencionada a través de la concesión de ayudas a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la atención educativa de los niñ@s de la CCAA de Galicia en escualesa infantiles de 0-3 para el curso 24/25 y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS420C) según establece la orden de 20 de Junio de 2022 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas.

Somos unha escola innovadora, amable e respectuosa coa infancia e a contorna.
Bilingüe e enormemente comprometida co respecto, a aprendizaxe e a difusión da nosa lingua materna.

Os acenos de identidade metodolóxica de Bubela son:
Pedagoxía activa, Educación emocional e acompañamento respectuoso e Xogo sostible.

Escola infantil 1º ciclo. Atención educativa a nenos e nenas de entre tres meses e tres anos.
Amplias instalacións para as aulas e comedor con cociña propia en lugo.

Instalacións de Bubela Lugo

Bulelaé unha escola pensada para a primeira infancia ( 3 meses ata 3 anos ).
É un novo espazo de aprendizaxe autónomo, curioso e respetuoso.

escuela infantil lugo, espacio de aprendizaje autónomo, curioso y respetuoso.
Pedagogía activa, Educación emocional y acompañamiento respetuoso y Juego sostenible